top of page
pappman skog.png

 

Välkommen till Pappman AB

Sedan 1988 har Pappman AB varit en framstående aktör inom pappersindustrin och har dedikerat sig till att skapa produkter genom att ta vara på restavfall från pappersbruken. Vår resa började med ett starkt engagemang för miljön och ett mål att minska klimatpåverkan.

Miljön är viktig
för oss

Vi förstod tidigt att i en värld där resurser är begränsade är det nödvändigt att hitta kreativa lösningar för att hantera papper som inte uppfyller felmarginalen hos pappersbruken. Istället för att låta nedklassat papper gå till spillo, har vi engagerat oss i att omvandla det till högkvalitativa produkter som tjänar en rad olika ändamål. Samtidigt som vi reducerar klimatpåverkan.

 

Genom vår expertis inom papperskonvertering omvandlar vi detta material till olika produkter som möter kundernas behov. En stor produkt av det är golvskyddspappen men även emballage och annan skyddspapp lämnar vår produktion.

Vårt engagemang för miljön genomsyrar allt vi gör. Genom att prioritera klimatpåverkan och fokusera på användning av nedklassat material strävar vi efter att vara en förebild och visa att det är möjligt att driva en framgångsrik verksamhet samtidigt som man tar ansvar för miljön.

bottom of page