top of page
IMG_6140_edited.jpg

Emballage

Vi har över 30 års erfarenhet att ta fram emballage på ark eller rulle. Anpassat för behov och ändamål. Fördelarna med pappersemballage sträcker sig bortom dess funktionella egenskaper. Det är en av de mest återvinningsbara förpackningsmaterialen, vilket bidrar till att minska avfall och främja cirkulär ekonomi. Pappersemballage kan återvinnas och omvandlas till nya produkter, vilket minskar trycket på naturresurser och minskar miljöpåverkan. I den mån vi kan så använder vi nedklassat material från papperbruken vilket minskar trycket på miljön ytterligare. Kontakta oss för mer information.

bottom of page